ข้อธรรมในคำกลอน

โดย

ท่านพุทธทาสภิกขุ

 

ไม่น่าจะบ้า

พุทธศาสนา คือวิชา ที่เปลื้องปลุก          มิให้คน ทนทุกข์ เท่าเส้นขน
แต่คนรับ รับมา ท่าสัปดน                     มาทำตน ให้ทุกข์ รุกขึ้นไป
ให้ยึดมั่น ขลาดเขลา เมาศาสนา             สอนเป็นบ้า เรียนเป็นบ้า คว้ากันใหญ่
สร้างเป็นบ้า จนเป็นฝ้า บังจิตใจ             เกิดฝักฝ่าย พวกพรรค รักสู้กัน
ส่วนพระธรรม คำสอน สิ่งดับทุกข์           ไม่สนใจ ทำให้ถูก ตามหลักนั่น
หลงส่งเสริม เพิ่มทุกข์ ลุกเป็นควัน          นี่แหละพันธุ์ พวกบ้า เจ้าข้าเอยฯ

จากพุทธทาส.คอม

 

เรียนธรรมะ

เรียนธรรมะ อย่าตะกละ ให้เกินเหตุ            จะเป็นเปรต หิวปราชญ์ เกิดคาดหวัง

อย่าเรียนอย่าง ปรัชญา มัวบ้าดัง              เรียนกระทั่ง ตายเปล่า ไม่เข้ารอย

เรียนธรรมะ ต้องเรียน อย่างธรรมะ            เรียนเพื่อละ ทุกข์ใหญ่ ไม่ท้อถอย

เรียนที่ทุกข์ ที่มีจริง ยิ่งเข้ารอย                ไม่เลื่อนลอย มองให้เห็น ตามเป็นจริง

ต้องตั้งตน การเรียน ที่หูตา ฯลฯ               สัมผัสแล้ว เกิดเวทนา ตัณหาวิ่ง

ขึ้นมาอยาก เกิดผู้อยาก เป็นปากปลิง        “เรียนรู้ยิง ตัณหาดับ นับว่าพอ” ฯ  

จากพุทธทาส.คอม

 

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ

 

 

 

 

hit counter