แสดงอนิจจังในสังขารร่างกาย

 

  Please download Java(tm).

 

ภาพแสดงกายสังขารอันไม่เที่ยง มีอาการแปรปรวนไปเป็นธรรมดา

                     ไม่มีผู้ใดควบคุมบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ตลอดไป                 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

hit counter

นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย