การทดสอบ โควิด 19 โดยน้ำลาย

ในชุดตรวจของ HOYOTEK (HYT-G01-03) ของ Sweden(ผลิตในจีน) ผ่าน อย.แล้ว

        วิธีเก็บตัวอย่างน้ำลาย

1. ก่อนเก็บน้ำลาย 30 นาที  ล้างปากด้วยน้ำดื่มให้หมดเศษอาหาร  แล้วใช้ปลายลิ้นแตะที่ฐานของฟันบนหรือฟันล่างก็ได้ เพื่อเป็นการเร่งให้น้ำลายออกมากขึ้น

2. ประมาณ 30 นาทีแล้ว ให้ค่อยๆบ้วนน้ำลายใส่ในถ้วยทดสอบ(ใบใหญ่)ที่จัดมาด้วยแล้ว

3. หลังจากได้น้ำลายตัวอย่างแล้ว  ให้ใช้หลอดดูดที่จัดมาให้  ดูดน้ำลายตัวอย่างในถ้วย ใส่ลงไปในหลอดทดสอบประมาณ  100 MicroL. (ประมาณ 3 หยด) (ใส่ในหลอดทดสอบเล็ก ที่มีน้ำยาและฝาปิดที่จัดไว้ให้)  ปิดฝา แล้วเขย่าประมาณ 5 ครั้ง

ตัวอย่างน้ำลาย ต้องทำการทดสอบโดยทันที  (ถ้าจะเก็บไว้ทดสอบภายหลัง ต้องปิดให้สนิท และต้องแช่เย็น -70 องศาเซลเซียส ซึ่งชาวบ้านไม่มีตู้เย็นระดับนี้อยู่แล้ว)

        การทดสอบ

เอาน้ำลายที่ผสมกับน้ำยาในหลอดทดสอบ ตามขั้นตอนที่แล้ว(ขั้นตอนที่ 3) 100 MicroL. (ประมาณ 3 หยดเช่นกัน) หยอดใส่ในรูของแผ่นทดสอบ

ผลการอ่านค่าจะแสดงภายในประมาณ 13-15 นาที (ระวัง-ผลการทดสอบถือเป็นโมฆะหรือผิดพลาด หากเกิน 15 นาที)

        ค่าที่อ่านได้

แกะห่อแผ่นทดสอบ(test card)จากห่ออลูมิเนียม  วางในพื้นที่เรียบ ได้ระดับแนวนอน ควรทดสอบในที่อุณหภูมิ 18-30 องศา

1. ผลเป็นลบ  เมื่อปรากฏแต่เส้นสีแดงที่ตัว C   แสดงว่าตรวจไม่พบ (รูปที 1)

2. ผลเป็นบวก  เมื่อเส้นสีแดงปรากฏที่เส้น T และ C  อยู่ในช่วงเริ่มติดหรือติดโควิดแล้ว  (รูปที 2)    ควรทำการทดสอบทางคลินิคต่อไป(หาหมอ แจ้งศูนย์โควิด)

3. ผลการทดสอบใช้ไม่ได้  คือเป็นโมฆะหรือผิดพลาด  ดังแสดงในรูปที่ 3 & 4