1. แจ้งข้อบกพร่องในโฮมเพจ "ปฏิจจสมุปบาท"  เพื่อการแก้ไข  เช่น  คำสะกดผิด,  เชื่อมลิ้งค์ผิด  ข้อมูลผิด ฯลฯ.  กรุณา ระบุหน้าที่ผิด  เช่น  บทอะไร  หรือชื่อเรื่องเช่นขันธ์๕  และตำแหน่งโดยคร่าวๆ

2. เจ้าของบทความหรือข้อความใดๆที่โฮมเพจ"ปฏิจจสมุปบาท"ได้เขียนหรืออ้างอิง  และไม่อนุญาติให้เผยแผ่  กรุณาแจ้งที่นี่  จะทำการถอนออกให้ครับ

3. การ Copy ข้อความ ให้ลากคลุมพื้นที่ แล้วคลิกที่แถบเครื่องมือมุมบนซ้าย Edit --> Copy

4. ขอรับ CD-Rom ให้ใส่ ชื่อ ที่อยู่ พร้อมระหัสไปรษณีย์ ให้ชัดเจน,  สถานที่ให้จัดส่ง ควรมีผู้รับวัสดุ

ขอขอบคุณที่กรุณาแจ้งเพื่อการปรับปรุงแก้ไข

    ถึง Webmaster

 

สมุดเยี่ยม เพื่อฝากข้อคิดความเห็นติชม

กลับสารบัญ