มุมพักผ่อน 1

ภาพพุทธศิลป์เหล่านี้ ผู้เขียนรวบรวมมาจากโฮมเพจและรูปภาพต่างๆ จึงใคร่ขออนุญาติต่อผู้เป็นเจ้าของภาพทั้งหลาย เพื่อเหล่ากัลยาณมิตรผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมจักได้ยลความงดงามของพุทธศิลป์เพื่อยังปีติ อิ่มเอิบในธรรม

คลิ๊ก ชมภาพพระพุทธชินราชเต็มองค์

ภาพขยายพระพุทธชินราช

หลวงพ่อเพชร จ.พิจิตร

ภาพขยาย

 

 

 ภาพขยาย

 

 

วันตรัสรู้

 

 

ห้องไหว้พระ-สวดมนต์

ศูนย์รวมภาพ พระพุทธศาสนา

ภาพวัดในประเทศไทย

 

กลับไปสารบัญ                      ไปมุมพักผ่อน