สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า 2

สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า EP.01-14

 คลิกขวาเมนู

ตามรอยพระพุทธศาสนาบนดินแดนแห่งวรรณะ

วันที่โลกได้รู้จักพระพุทธเจ้า

 

EP.01

สู่ต้นกำเนิดแม่น้ำคงคา

EP.08

 ปรัชญา ที่เปลี่ยนไป

EP.02

ค้นหาแผ่นดินเกิดพระพุทธเจ้า

EP.09

 วันที่พุทธ หายไปจากอินเดีย

EP.03

ความจริงอันยิ่งใหญ่ที่พุทธคยา

EP.10

 เมืองพุทธแห่งหิมาลัย

EP.04

พาราณสี จากนคร ๔๐๐๐ ปี สู่ยุคพุทธกาล

EP.11

 การกลับมาของสาวกพระพุทธเจ้า

EP.05

เปิดประตูเมือง ราชคฤห์

EP.12

 ไขปริศนาการค้นพบที่ยิ่งใหญ่

EP.06

การเดินทางครั้งสุดท้ายของ พระพุทธเจ้า

EP.13

 มัดรวมเบื้องหลัง สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า

EP.07

กองทัพธรรมของพระเจ้าอโศก

EP.14

 มัดรวมเบื้องหลัง การเดินทางสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า

 

 

 

 

สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า 2

 

กลับหน้าเดิม

สารบัญ